EU:n uusi tietosuoja-asetus (GDPR)

EU:n uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. Uusi tietosuoja-asetus koskee lähtökohtaisesti kaikenlaista henkilötietojen käsittelyä. Se sisältää säännökset rekisteröidyn oikeuksista sekä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksista.

0 Comments:

No comments

Leave a comment